Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vi trenger politikere som tør å sette i verk tiltak for å øke forbruket av grønnsaker og andre sunne planter.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin har fått tre nye professorer etter søknad om opprykk sist høst og godkjenning av fakultetsstyre.
Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er under korona-tiden.
Barn av mødre som tok folattilskudd eller multivitaminer før og under svangerskapet hadde redusert risiko for medfødte misdannelser i ulike organer, viser UiB-studie.
Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner.