Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Heile fem publikasjonar var nominert til publikasjonsprisen for 2019.
IGS sin undervisningspris heng høgt. I statuttane står det at vinnaren skal ha gjort eit viktig nybrottsarbeid innan utdanning, i samsvar med IGS sine mål og strategiar 2019-2023.