Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.