Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

De første kvinnene som gikk inn i legeyrket måtte tåle massiv motstand fra samtidens medisinere og akademia. Johanne Feilberg fra Bergen startet egen praksis i 1896 og regnes som en av landets første kvinnelige legepionerer.