Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.
Mahdi Fallah begynte sin stilling som professor i epidemiologi ved IGS i mai 2021. Fallah er lege og har doktorgrad i kreftepidemiologi fra Universitetet i Tammerfors (Finland) i 2007.