Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.