Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Med tilgang på friske lokaler og et stort utvalg av samarbeidspartnere innen helse ser Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen lyst på fremtiden.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.
En ny internasjonal studie viser at pandemien har fått mange av oss til å sove dårligere. Mest søvnpåvirket ble de som var i karantene eller isolasjon, eller hadde økonomiske bekymringer.