Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vi har snakket med teamet bak produksjonen av en fresh informasjonsvideo om PraksisNett. – Viktig at forskerne er informert om tjenesten, sier prosjektleder Guri Rørtveit.
ISPH-konferansen nærmer seg med stormskritt. BCEPS er arrangør og årets konferanse kommer i et helt nytt format. Hold av datoene 28. - 30. april!
Flere fra IGS holdt innlegg da Kvinnehelseutvalget besøkte Alrek helseklynge forrige uke. – Utrolig dyktige forelesere, sier utvalgets leder Christine Meyer.
- Et digitalt kurs om digitalisering, sier prosjektleder Tine Nordgreen.
Tidligere ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, Razia Fatima, er én av femten kvinnelige forskere som ble intervjuet av TDR Global ved WHO sin publikasjon: Women in Science: A Storytelling Showcase.
En ny undersøkelse gjennomført ved UiB viser at tiltakene kan ha påvirket ungdoms gaming- og aktivitetsvaner. – Vi snakker kanskje om en generasjon tapt av idretten, sier pandemiforsker Silje Mæland. Les også ekspertenes råd til foreldre som uroer seg for om poden gamer for mye!
LERG har nominert en artikkel fra forskningsgruppen.
Onsdag 2. mars kom universitetsledelsen ved rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Gottfried Greve, viserektor Benedicte Carlsen, universitetsdirektør Robert Rastad og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden på besøk til Alrek for å møte ledergruppen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Senter for farmasi ved Det medisinske fakultet tilbyr studieopphold i Tanzania gjennom prosjektet PEPER (Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research). Vi har snakket med Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven som nettopp er kommet hjem etter tre måneder i Dar-Es-Salaam.
Senter for farmasi ved UiB feirer støtte på fem millioner kroner til å gjøre studentene bedre forberedt til et stadig endrende arbeidsliv ved å bygge ferdigheter innen kommunikasjon og innovasjon.
Lone Holst ble farmasøyt fordi hun ikke ville bli lærer. Nå elsker hun å undervise farmasistudentene i Bergen.
Tre unge farmasøyter i Bergen har tro på at det er mulig å utnytte sin farmasøytiske ­kompetanse på nye måter og vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontor.
Torsdag 17. mars og fredag 18. mars kommer kvinnehelseutvalget til Alrek helseklynge for gi innspill til NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Blant talerne finner vi kolleger fra HELSEVIT.