Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Barsha Pathak fra India var blant dem som deltok på kurs i vitenskapelig implementering.
The aims of the TRACE seminars are to provide knowledge into the field of translational research in epidemiology and provide a more robust understanding of the causal mechanisms behind non-communicable diseases (NCDs). The seminars are organized as monthly meetings.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.