Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Barn av fedre som røykte tidlig i tenårene har større risiko for å utvikle astma, overvekt og lav lungefunksjon, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Southhampton.
Personer med medfødte misdannelser har økt risiko for kreft, noe som kan tyde på en felles årsakssammenheng. Nyere forskning viser at også det å ha et søsken med en medfødt misdannelse kan medføre en økt risiko for enkelte krefttyper, spesielt for barn.
Simon Øverland er ansatt som leder ved Senter for internasjonal helse (SIH) og tiltrer stillingen 1. september 2023. Senter for internasjonal helse er et senter ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Det kanskje viktigste læreverket i norsk allmennmedisinutdanning har nå kommet i en helt ny og revidert utgave. Nyutgivelsen av "Allmennmedisin" ble markert i Alrek helseklynge.
Helseplager forbundet med overgangsalderen kan være en viktig årsak til at mange kvinner i 50 årene fases ut av arbeidslivet. Forskerne Inger Haukenes og Silje Mæland ønsker politisk handling for å gi flere kvinner mulighet til å bli værende i arbeid.