Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».