Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Tysklands største pasientorganisasjon, Deutsche Stiftung Patientenschutz, har vært i Bergen for å lære om norsk eldreomsorg. De besøkende lot seg imponere av ressursbruken ved norske sykehjem.
Kjell Krüger, førsteamanuensis ved SEFAS og sykehjemsoverlege i Bergen kommune, ble tildelt kommunens første Forsknings- og innovasjonspris.
Debattinnlegg i BT om å følge sine nærmeste på vei ut av livet