Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.