Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.
Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.