Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Utfordring: - Å gi behandling i dødsfasen er enkel. Det er perioden før dette, de siste årene av de eldres liv, som er den mest krevende.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.