Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

3 av 10 tildelinger fra Forskningsrådet til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering går til Det medisinske fakultet.
Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.