Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Det medisinske fakultet er blitt medlem av helseklyngen Norwegian SMART Care Cluster i Stavanger. Ønsket er å bygge et Senter for innovasjon.
Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.
Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.
I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.