Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet
I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.