Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.