Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.