Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.
Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.