Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.
Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet starter med datainnsamling høsten 2021.