Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.