Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Mange hjemmeboende personer med demens betaler for trygghetsalarm de hverken bruker eller forstår. En ny studie fra UiB etterlyser bedre rutiner for anskaffelse og evaluering av trygghetsalarmer i kommunene.