Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Gratulerer til Lisa Aaslestad ved SEFAS og IGS med fullført mastergrad – og det med beste karakter (A)! Oppgaven heter "Bridging Gaps : Wearable sensing-driven assessment of REM sleep behavior disorder in Parkinson’s Disease. Results from the DIGI.PARK study", og i prosjektet sitt har Lisa sett på søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom, og hvordan bærbar sensorteknologi kan forbedre vurderingen... Les mer