Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Fra 1. januar 2013 er strukturen på forskriftene til arbeidsmiljøloven endret. 47 forskrifter er nå redusert til 6. HMS-portalen og UiBs retningslinjer revideres i disse dager i forhold til de nye forskriftene.