Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

UiB har valgt støtteverktøyet CIM for å håndtere risiko, sikkerhet og beredskap. Innen 2017 skal alle avdelinger og fakulteter ta det i bruk.