Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

UiB innfører digitalt system for melding av HMS-avvik. I løpet 2016 skal alle fakultet og avdelinger ta det i bruk.