Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Alle kjemikalier skal være merket i henhold til CLP og eldre kjemikalier må merkes om med nye farepiktogrammer.