Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

For å kunne arbeide med radioaktive kilder og røntgen må du ha relevant teoretisk og praktisk opplæring. Retningslinjene for stråling og strålevern er nå revidert, og ny og utvidet veiledning er tilgjengelig på HMS-portalen.
Vet du hva en livstruende voldssituasjon er og hva du bør gjøre i en slik situasjon? Nå har UiB lagt til rette slik at du kan lære mer om dette.