Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.