Hjem
Mediebruksgruppen

Nyhetsarkiv for Mediebruksgruppen

I juni avslutter tre av studentmedlemmene i forskningsgruppa for mediebruk og publikumsstudier sine masteroppgaveprosjekt.
Brita Ytre-Arne er medredaktør for en tematisk seksjon i tidsskriftet Participations, der forskningsnettverket CEDAR presenterer resultater fra en litteraturgjennomgang av nyere forskning innen mediebruks- og publikumsstudier.