Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

De mange kulturene ved universitetet (VIT213)

Hvordan tenker forskere innen ulike fag? Hvordan går de frem når de forsker?

Maleriet Scoula di Atene av Rafael
Scoula di Atene av Rafael (1483–1520)
Foto/ill.:
Wikimeida Commons

Hovedinnhold

Finnes det kun én vitenskapelig metode eller bør vi heller snakke om et mangfold av vitenskapelige tenkestiler? Hva er forskjellen mellom vitenskapelig kunnskap og annen type kunnskap? Stilles det ulike krav til hva som regnes for kunnskap innen ulike vitenskapelige disipliner – hva er i så fall begrunnelsen for dette? Har organiseringen av vitenskapen noe å si for hvilken type kunnskap den produserer? Hvordan påvirker vitenskapelig tenkning samfunnet? Og omvendt; hvordan påvirker samfunnet vitenskapene?

Dette er noen av de vitenskapsteoretiske utfordringene du møter i dette dannelsesemnet om de mange akademiske kulturene: Hvordan forholder du deg til kunnskapen som fremsettes i ditt eget fag? Er du i stand til å kommunisere og diskutere kunnskapen din med studenter fra andre fagbakgrunner?