Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

De mange kulturene ved universitetet (VIT213)

Hvordan tenker forskere innen ulike fag? Hvordan går de frem når de forsker?

Maleriet Scoula di Atene av Rafael
Scoula di Atene av Rafael (1483–1520)
Foto/ill.:
Wikimeida Commons

Hovedinnhold

Finnes det kun én vitenskapelig metode eller bør vi heller snakke om et mangfold av vitenskapelige tenkestiler? Hva er forskjellen mellom vitenskapelig kunnskap og annen type kunnskap? Stilles det ulike krav til hva som regnes for kunnskap innen ulike vitenskapelige disipliner – hva er i så fall begrunnelsen for dette? Har organiseringen av vitenskapen noe å si for hvilken type kunnskap den produserer? Hvordan påvirker vitenskapelig tenkning samfunnet? Og omvendt; hvordan påvirker samfunnet vitenskapene?

Dette er noen av de vitenskapsteoretiske utfordringene du vil møte på høstens dannelsesemne om de mange akademiske kulturene: Hvordan forholder du deg til kunnskapen som fremsettes i ditt eget fag? Er du i stand til å kommunisere og diskutere kunnskapen din med studenter fra andre fagbakgrunner?

Åpent program

Onsdag 14. Oktober 16:15-18:00 "Psykoterapeutisk imperialisme: psykoterapeutiske metoders utbredelse i skole og barnehage" v/Helge Holgersen, Institutt for klinisk psykologi (forelesning)

Torsdag 15. Oktober 16:15-18:00 "To streker under svaret? Om kunnskap, teori, og metode i biologi" v/Vigdis Vandvik, Institutt for biologi (forelesning)

Torsdag 22. Oktober 16:15-18:00 "Litteraturvitenskap som historie og teori" v/Erik Bjerck Hagen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (forelesning)

Onsdag 28. Oktober 16:15-18:00 «Lov og livet, juridisk metode og røyndomen – ei vitskapskritisk analyse av den juridisk metode» v/Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet (forelesning)

Torsdag 5. November 16:15-18:00 «Skrivemåte og metode» v/Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap (forelesning)

Torsdag 12. November 16:15-22:00 ”Oppsummeringsseminaret” v/studenter som har valgt muntlig vurderingsform (foredrag og debatt)

Lukket program

Mandag 12. Oktober 16:15-18:00 «Hva vet du om andre akademiske kulturer enn din egen og hvordan forholder du deg til dem?» v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Tirsdag 27. Oktober 16:15-18:00 «Normer for vitenskapelighet» v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Torsdag 29. Oktober 16:15-18:00 «Demarkasjonsproblemet» v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Mandag 2. November 16:15-18:00 «Enhet og mangfold i viternskapene: Crombies teori om vitenskapelige tenkestiler.» v/Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Onsdag 4. November 16:15-18:00 «Vitskapsteoretiske responsar på vitskapanes spesialisering» v/Torjus Midtgarden, Senter for vitenskapsteori (seminar)

"Mandag 9. November1 6:15-17:00 «Eksamensforberedende arbeid» v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Pensum

Jørn Øyrehagen Sunde "The Legal Cultural Dependency of the Norwegian Legal Method – and its Future", in Ingvill Helland and Sören Koch (ed.), Nordic and Germanistic Legal Methods. Contributions to a dialogue between different legal cultures, with a main focus on Norway and Germany (Mohr Siebeck 2014), 44-70

Jørn Øyrehagen Sunde "Lost and found in Law - the deaf and dumb and Wolffianism in Denmark and Norway in the 18th century", in Bernhard Diestelkamp et al. Liber amicorum Kjell Å. Modéer (Lund: Juristförlaget, 2007), 751-764

Johansen, A. "Skrivemåte og metode", i Johansen, A. (red.) (2012): Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Oslo: Spartacus, 9-28

Erik Bjerck Hagen: “Teorisme og antiteorisme i litteraturvitenskapen” (Edda 1/2015), 4-17

Massimo Pigliucci, The Demarcation Problem A (Belated) Response to Laudan. In Massimo Pigliucci & Maarten Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. University of Chicago Press (2013), 9-28

Ragnar Fjelland: "Vitenskapelig Fundamentalisme og Akademisk Dannelse", i Hagtvet, Bernt og Ognjenovic, Gorana (Red.) (2011) Dannelse: tenkning, modning, refleksjon, 325-344

Løvlie, Lars (2013), “Verktøyskolen”, in Norsk Pedagogisk Tidsskrift Årg. 97 Nr 3/2013 s 185 – 199.

Vandvik V, Töpper JP, Cook Z, et al. (2014) Management-driven evolution in a domesticated ecosystem. Biology Letters 10: 20131082.

Paulsen, T.R., Högstedt, G., Thompson, K., Vandvik, V. & Eliassen, S. Conditions favouring hard seededness as a dispersal and predator escape strategy. Journal of Ecology 102, 1475–1484 (2014).

Paulsen, T. R., Colville, L., Kranner, I., Daws, M. I., Ho ̈ gstedt, G., Vandvik, V. & Thompson, K. (2013). Physical dormancy in seeds: a game of hide and seek? New Phytologist 198, 496–503.

I.E. Maren, V. VandvikPrescribed burning and the role of seed banks in post-fire succession of northern heathlands, Lygra and Lurekalven islands, Hordaland, NorwayConserv. Evid., 6 (2009), pp. 48–56. 

(Oppdateres fortløpende)