Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Forskerpris til Tine Birkeland Sivertsen

Vi er veldig stolte! Vi gratulerer Tine Birkeland Sivertsen med Den Norske tannlegeforenings pris for undervisning og forskning for 2016.

Hovedinnhold

Tannlegeforeningens pris for undervisning og forskning

NTFs pris for undervisning og forskning ble tildelt Tine Birkeland Sivertsen.

Komitéen var enstemmig enig i at NTFs pris skulle gå til Tine Birkeland Sivertsen.

Juryens begrunnelse var som følger: «Hennes arbeid med oral helse hos hjertesyke barn er et tverrfaglig og nytenkende forskningsområde som hjelper sårbare pasienter i en vanskelig situasjon. Denne typen klinisk forskning er tungt gjennomførbart, og det er viktig og prisverdig at stipendiater fra de odontologiske miljøer har mot og pågangsvilje nok til å gjennomføre denne typen prosjekter».