Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 - 2016

Under Den norske tannlegeforenings landsmøte ble Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 - 2016 utdelt.

Hovedinnhold

Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 – 2016 gikk til dobbeltkompetansekandidat Dagmar Fosså Bunæs, professor Knut N. Leknes, Anders Henning Sægrov og Morten Klepp med artikkelen "Tidleg mislukka implantatbehandling".


Juryen uttalte følgende om årets vinner: «Denne gangen har vi fått innblikk i kasus som ikke ble så vellykket og den lærdom man kan trekke av det. Både mulige årsaker til feilen, alternative behandlinger og prognose er diskutert. Kasuistikken er godt disponert, med klart språk og mange illustrasjoner».