Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Besøk til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Fredag 18. november var IKO sin administrasjonen på besøk hos kollegaer ved UiO.

Møte mellom de odontologiske administrasjoner fra Oslo og Bergen
Møte mellom de odontologiske administrasjoner fra Oslo og Bergen
Foto/ill.:
Marit Stubdal

Hovedinnhold

I vinter var representanter fra Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet i Oslo på besøk i Bergen. Dette var et vellykket og nyttig møte. Det var derfor veldig hyggelig å kunne følge opp med et møte i Oslo.

Det ble mulighet til å fortsette gode samtaler og erfaringsutveksling innen fagfelt som forskning, studier, økonomi, hygiene og administrasjonsledelse. Besøkene vil forhåpentlig danne grunnlag for økt samarbeid mellom institusjonene i fremtiden.