Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Smittevern

Verdens håndhygienedag 5.mai

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag.

Håndhygienedag
Astri Øystese, Lillian N. Indrevær og Elisabeth Håland deler ut hånddesinfeksjonssprit, hansker og brosjyrer.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Håndhygienedagen:

Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og anitbiotikaresistens i helsetjenesten. Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Hansker er årets tema: Rene engangshansker er et viktig hjelpemiddel for effektiv håndhygiene. Litteraturen og erfaringer fra praksis viser imidlertid at hansker ofte benyttes feil i helsetjenesten. Eksempler på dette er at hansker ofte ikke benyttes til rett tid, at rene områder ofte berøres med urene hansker, at det benyttes feil type hansker, at de ofte tas av med feil teknikk slik at hendene forurenses, og at helsepersonell ofte unnlater å utføre håndhygiene etter at hansker er benyttet.

 

Lokal markering:

Institutt for klinisk odontologi har markert Verdens håndhygienedag i dag, 5.mai, med plakater, oppblåste hansker og utdeling av hånddesinfeksjonssprit og brosjyrer til ansatte, studenter og pasienter når de kom på jobb om morgenen.

Videre fikk alle ansatte og studenter tilsendt informasjon med lenker til filmer, powerpoint og quiz utarbeidet av Folkehelseinstituttet i anledning dagen.