Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Forskerlinjen

- Forskerlinjen åpner for muligheter

Magnus Holmøy Bratteberg og Håkon Gulliksen er noen av de første studentene som fullfører forskerlinjen ved Institutt for klinisk odontologi. De forteller om spennende studieår med forskning, undervisning og reising.

Forskerlinje studentene Magnus Holmøy Bratteberg og Håkon Gulliksen
Forskerlinje studentene Magnus Holmøy Bratteberg og Håkon Gulliksen
Foto/ill.:
Elina Troscenko

Magnus og Håkon grep muligheten

Som noen av de først studentene på forskerlinjen visste Magnus og Håkon lite hva de gikk til. Begge bestemte seg for å ta sjansen etter å ha hørt en inspirerende presentasjon om forskerlinjen av førsteamanuensis Marit Øilo. Med interesse for faget så de på forskerlinjen som en mulighet som bare måtte utnyttes.

- Det virket som en langsiktig investering med liten risiko og stor gevinst, sier Håkon Gulliksen.

Nå forteller de nylig uteksaminerte studentene at forskerlinjen både har gitt dem bredere perspektiv på faget og lagt et godt grunnlag for mange muligheter i videre karriere.

Forskning

Studentene på forskerlinjen følger det vanlige studieprogram, men får ett år ekstra for å jobbe med et forskningsprosjekt.

Magnus H. Bratteberg har forsket på tannskader blant 16-åringer i Hordaland. Han har sett på omfanget av skadene, risikofaktorer og hvordan det har gått med skadene i etterkant. Håkon har forsket på substanser pasienter blir utsatt for ved kjeveortopediske inngrep.

 - Å drive med forskning har vært veldig gøy og lærerikt. Det gir en stor mestrings følelse å ha ansvar for et forskningsprosjekt og jobbe selvstendig med det, forteller de.

Gjennom forskning får de fått innsikt i hvordan kunnskap skapes og hva som faktisk ligger bak alt det arbeidet som utføres i klinikken. I tillegg får man også følelse at man bidrar med egen forskning til noe viktig og større.

Spennende opplevelser

Men forskning er ikke det eneste Magnus og Håkon har fått erfart på forskerlinjen. I tillegg til forskning har studentene også jobbet med undervisning og formidling. Gjennom forskerlinjen har de vært med på spennende reiser - Australia, USA, Tyskland og Danmark er bare noen av stedene de har reist til for å delta på konferanser og for å presentere forskningen sin.

Det har også vært spennende å bli kjent med nasjonalt og internasjonalt fagmiljø og å bli inkludert i forskningsmiljøet på instituttet. De skryter av det gode sosiale miljøet, gode kolleger og veiledere, og fremhever at det ikke har bare vært krevende studieår, men at de også har hatt det veldig gøy.

Planer videre

Etter avsluttede studier har både Håkon og Magnus planene klare.

Magnus skal begynne på Ph.d.-programmet til høsten, men på lang sikt ønsker han å kombinere forskning med klinisk arbeid. Håkon begynner rett i fulltidsjobb etter eksamen, og skal jobbe videre med publisering av forskningen ved siden av jobben. Begge har planer om å fortsette på spesialisering etter hvert. Og det er akkurat det forskerlinjen åpner for: forskjellige muligheter.

-Hvis man ønsker å gå videre med forskning eller å spesialisere seg, egentlig hva som helst, da er forskerlinjen stedet som gir deg muligheter til det, avslutter Magnus.