Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Valg til instituttråd gruppe B - valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Det skal avholdes valg i gruppe B til instituttrådet for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.

Valg til Instituttrådet 2018, gruppe B

Hovedinnhold

Forslag til kandidater:

Frist for forslag på kandidater er satt til 10.04.2018

Valget vil foregå i perioden 20. – 25.04.2018.

Forslag sendes/leveres til Randi BS Hansen i 3. etasje.  Her er nærmere beskrivelse av forslaget.

 

Vedr forslag til kandidater

For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:

  • Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter).
  • Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget.
  • Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (i ikkeprioritert rekkefølge)
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • Forslaget må ha kommet inn senest ved arbeidstidens slutt den dagen fristen går ut.