Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Disputas

Disputas - Sunita Sharma

Sunita Sharma forsvarer sin avhandling “Adenoviral Mediated Gene Delivery in Mesenchymal Stem Cells for Bone Tissue Engineering”.

Hovedinnhold

UNIVERSITET I BERGEN, DET MEDISINSKE FAKULTET

Sunita Sharma

Prøveforelesning - Torsdag 12. April 2018 kl. 9.15
Sted: Auditorium Cavum, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19
Oppgitt emne: “Growth factors in regenerative dentistry – current state and future directions”

Disputas - Torsdag 12. April 2018 kl. 11.15
 
Sted: Auditorium Cavum, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19
Avhandlingens tittel: "Adenoviral Mediated Gene Delivery in Mesenchymal Stem Cells for Bone Tissue Engineering” 

Bedømmelseskomité
1. opponent: Associate professor Susanna Miettinen, University of Tampere, Finland
2. opponent: Senior lecturer Fionnuala T. Lundy, Queen’s University Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
3. medlem av komiteen: Professor Asgeir Bårdsen, University of Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm.

Åpent for alle interesserte!