Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Smittevern

Verdens håndhygienedag 5.mai

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag

Markering av håndhygienedagen
Malgorzata Rasmussen og Birthe Therkelsen deler ut handlenett og kulepenn til Inger Johanne Bruntveit. Anledningen er markering av Verdens håndhygienedag.
Foto:
Jørgen Barth

Håndhygienedagen:

Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen. Godt smittevern er, sammen med restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak. Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet.

 

Lokal markering:

Institutt for klinisk odontologi har markert Verdens håndhygienedag idag, 4.mai, med fancy plakater, egenproduserte t-skjorter og utdeling av handlenett og kulepenner fra Folkehelseinstituttet med påskriften: Husk håndhygiene.

En slik markering skaper god og positiv stemning blant pasienter, ansatte og studenter når de kommer på jobb om morgenen, samtidig som vi setter fokus på et viktig tema.

Alle ansatte og studenter har også fått tilsendt skriftlig informasjon med lenker til filmer, quiz og Folkehelseinstituttets egen temaside for håndhygiene.