Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Nyhet

Nye spesialister i periodonti

Fra venstre: førsteamanuensis Anders Verket, UiO; overtannlege Dagmar F. Bunæs PhD, UiB; de nye spesialistene Kathrin Beyer og Terje Sæthre, førsteamanuensis Athanasia Bletsa, UiB; og professor Knut N. Leknes, UiB

Nye spesialister i periodonti
Foto:
Jørgen Barth

Ved Institutt for klinisk odontologi har Kathrin Beyer og Terje Sæthre fullført og bestått spesialistutdanning i periodonti 6. juni 2018. Spesialistene Beyer og Sæthre er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, førsteamanuensis Anders Verket, UiO; eksaminator, Dagmar F. Bunæs PhD, UiB; intern sensor, førsteamanuensis Athanasia Bletsa, UiB; og eksaminator, veileder og fagansvarlig for spesialistutdanning i periodonti, professor Knut N. Leknes, UiB.