Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Pris til forskerlinjestudent fra IKO

Pris til forskerlinjestudent fra Institutt for klinisk odontologi

Ghajanaa Mukilvannan med sin Frampreik poster

Hovedinnhold

Frampeik er forskerlinjestudentene (på medisin- og odontologistudiet) sin egen forskningskonferanse. På denne konferansen gis man mulighet til å presentere prosjektet sitt og samtidig få konstruktive tilbakemeldinger av vitenskapelig karakter. Konferansen arrangeres hvert år og i år var det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som var vertskap. Det var ca 90 påmeldte fra hele landet – og IKOs forskerlinjestudent Ghajanaa Mukilvannan vant prisen for beste posterpresentasjon med prosjektet: A Study of Edentate Patients with Implant-Retained Overdentures 8-12 Years after Insertion. (Veiledere Christian Schriwer, Gunhild Strand og Harald Gjengedal).