Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Pris til forskerlinjestudent fra IKO

Pris til forskerlinjestudent fra Institutt for klinisk odontologi

Ghajanaa Mukilvannan med sin Frampreik poster

Frampeik er forskerlinjestudentene (på medisin- og odontologistudiet) sin egen forskningskonferanse. På denne konferansen gis man mulighet til å presentere prosjektet sitt og samtidig få konstruktive tilbakemeldinger av vitenskapelig karakter. Konferansen arrangeres hvert år og i år var det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som var vertskap. Det var ca 90 påmeldte fra hele landet – og IKOs forskerlinjestudent Ghajanaa Mukilvannan vant prisen for beste posterpresentasjon med prosjektet: A Study of Edentate Patients with Implant-Retained Overdentures 8-12 Years after Insertion. (Veiledere Christian Schriwer, Gunhild Strand og Harald Gjengedal).