Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Smittevern

Verdens håndhygienedag

I 2009 introduserte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5.mai som verdens håndhygienedag. Siden 2010 har det vært invitert til en norsk, nasjonal markering av dagen.

Håndhygienedagen
Elisabeth Håland og Karine Røttingen er klar for å markere håndhygienedagen.
Foto/ill.:
Mona Helen Lysfjord

Hovedinnhold

Håndhygienedagen:

Både alkoholholdig hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann er gode og effektive metoder for håndhygiene, når det utføres riktig. Hånddesinfeksjon er likevel anbefalt som førstevalg for helsepersonell i de fleste situasjoner fordi det er:

·         Effektivt mot de aller fleste mikroorganismer

·         Lett å gjøre tilgjengelig der det trengs

·         Raskere å gjennomføre enn håndvask

For at hånddesinfeksjon skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid (slik at smittekjeden brytes), det må gjøres med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler.

Selv om hånddesinfeksjon er en relativt enkel prosedyre ser man at det ofte ikke gjennomføres optimalt. Hendene rengjøres ofte ikke til rett tid, helsepersonell benytter ofte for lite hånddesinfeksjonsmiddel og man glemmer ofte å desinfisere deler av hendene slik som tomler, fingertupper og hendenes overside.

Årets tema er derfor: Hånddesinfeksjon, til rett tid og med riktig teknikk.

 

Lokal markering:

Institutt for klinisk odontologi har for fjerde år markert Verdens håndhygienedag i dag, 6.mai, med egenproduserte t-skjorter, plakater fra Folkehelseinstituttet og utdeling av hånddesinfeksjonssprit.

En slik markering skaper god og positiv stemning blant pasienter, ansatte og studenter når de kommer på jobb om morgenen. Samtidig setter vi fokus på et svært viktig tema i vår kliniske hverdag.

Alle ansatte og studenter har også fått tilsendt skriftlig informasjon med lenker til powerpoint, filmer og quiz. Informasjon er også tilgjengelig på informasjonsskjermer i ventearealer og fellesområder.