Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Disputas

Disputas - Trine Lise Lundekvam Berge

Trine Lise Lundekvam Berge forsvarer sin avhandling «Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials. Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy Outcomes».

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN
Trine Lise Lundekvam Berge

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi
Hovedveileder: Professor Lars Björkman
Medveileder: Forsker II Gunvor Bentung Lygre

 

Prøveforelesning:         Fredag 18. oktober 2019 kl. 09.15
Sted:                                   Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19
Oppgitt emne:                “Stoffer fra tannmaterialer, eksponering og risiko”

Disputas:                             Fredag 18. oktober 2019 kl. 11.15
Sted:                                    Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19
Avhandlingens tittel:      «Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials. Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy Outcomes»

1. opponent:                         Ph.d. Trine Husøy, Folkehelseinstituttet
2. opponent:                         Professor Gunilla Sandborgh Englund, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen:    Professor Inge Fristad, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm

Åpent for alle interesserte