Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Disputas: Cecilie Gjerde

Cecilie Gjerde
Cecilie Gjerde
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:  “Autologous stem cells as a promising therapeutic approach for augmentation of alveolar bone“

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi

Hovedveileder: professor Kamal Mustafa
Medveiledere: professor Trond Inge Berge og professor Annika Rosén

1. opponent: Professor Em. Tomas Albrektsson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: Professor Riitta Seppänen-Kaijansinkka, Helsingfors Universitet, Finland
3. medlem av komiteen: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Bodil Kristina Lund

Det digitale møterommet annonseres på denne siden (lenken åpnes i et nytt vindu)

Avhandlingen kan lastes ned i Bora (lenken åpnes i et nytt vindu)

Opptak av det digitale møtet

Vi gjør opptak av prøveforelesning og disputas siden det alltid er en risiko for tekniske utfordringer i digitale møter. Dette opptaket skal kun brukes dersom et eller flere komitémedlemmer faller ut av møtet. Opptaket slettes når prøveforelesning og disputas er vel overstått.

Ex auditorio

Ønsker du å stille et spørsmål ex auditorio sender du inn det konkrete spørsmålet ved å bruke chatfunksjonen i Zoom. Du må oppgi fullt navn.

Spørsmål til prøveforelesningen må sendes inn senest 10 minutter før forelesningen er over. Spørsmål til disputasen må sendes inn i god tid før 1. opponenten er ferdig. Custos kommer til å lese opp eventuelle spørsmål som kommer inn.
 

Retningslinjer for publikum

Prøveforelesningen og selve disputasen vil holdes digitalt i Zoom på grunn av corona-utbruddet. Alle som ønsker å delta som publikum er velkommen, men vi ber alle om å lese følgende retningslinjer nøye i forkant:
• Ikke bruk kamera (det stjeler båndbredde)
• Sett mikrofonen på mute