Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Disputas Espen Helgeland

Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingenScaffold-Based Tempporomandibular Joint Cartilage Regeneration - Using Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells”. Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Danmark. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.

Espen Helgeland
Foto/ill.:
Per Sakariassen

Hovedinnhold

Hovedveileder: professor Annika Rosén

Medveiledere: professor Kamal Mustafa, ph.d. Torbjørn Østvik Pedersen og ph.d. Ahmad Rashad

Komiteen:

1. opponent: Førsteamanuensis Xuebin Yang, University of Leeds, UK

2. opponent: Professor Else Marie Pinholt, University of Southern Denmark, Denmark

3. medlem av komiteen: Professor Gunhild Vesterhus Strand, Universitetet i Bergen