Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Disputas: Siddharth Shanbhag

Fredag 18. desember 2020 kl. 10:30

Hovedinnhold

Klikk her for å delta som digitalt publikum i Zoom (arrangementet åpner fredag 18. desember 08:55)

Tittel på avhandling: "Xeno-free 3D Culture of Mesenchymal Stromal Cells For Bone Tissue Engineering"

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi.

Hovedveileder:  Professor Kamal Mustafa

Medveiledere : Professor Anne Isine Bolstad og postdoktor Salwa Suliman

1. opponent: Professor Klaus Gotfredsen, Københavns universitet

2. opponent: Senior Researcher Bettina Mannerström, University of Helsinki

3. medlem av komiteen: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av professor Stein Atle Lie

Ex auditorio

Ønsker du å stille et spørsmål Ex auditorio sender du inn det konkrete spørsmålet ved å bruke chatfunksjonen i Zoom. Du må oppgi fullt navn.

Spørsmål til prøveforelesningen må sendes inn senest 10 minutter før forelesningen er over. Spørsmål til disputasen må sendes inn i god tid før 2. opponenten er ferdig. Custos kommer til å lese opp eventuelle spørsmål som kommer inn. 

Retningslinjer for publikum

Prøveforelesningen og selve disputasen vil holdes digitalt i Zoom på grunn av corona-utbruddet. Alle som ønsker å delta som digitalt publikum er velkommen.