Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Disputas Mohamed Abdul Raouf Abdul Wahab Mohamed

Tirsdag 8. desember disputerte Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tricalcium silicate cements: invitro comparative studies of mechanical and biological characteristics of relevance to regenerative endodontics” . Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Oslo. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.

Mohamed Abdul Raouf Ali
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Athanasia Bletsa

Medveiledere: Forsker Manal Mustafa og professor Asgeir Bårdsen

 

1. opponent: Seniorforeleser Ikhlas El Karim, Queen’s University Belfast, Storbritannia

2. opponent: Førsteamanuensis Pia Titterud Sunde, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: Professor Anders Johansson, Universitetet i Bergen