Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Smittevern

Verdens håndhygienedag 5.mai

5. mai ble i 2009 introdusert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som Verdens håndhygienedag. I en fortsatt pågående koronapandemi er håndhygiene fortsatt et brennhett og svært viktig tema.

Håndhygienedag
Foto/ill.:
IKO, UIB

Hovedinnhold

For 6.år på rad deltar IKO på markeringen av Verdens håndhygienedag 5.mai. Årets markering må også i år bli digital gitt pandemien vi fortsatt står midt oppe i.

Tema i år er håndhygiene og korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr. Bruken av hansker og annet beskyttelsesutstyr har økt betraktelig som følge av pandemien. Beskyttelsesutstyr har god effekt når det benyttes riktig og til rett tid. Økt bruk medfører imidlertid også noen utfordringer. Spesielt ser man at økt bruk av hansker fører til redusert etterlevelse av anbefalingene for håndhygiene, og økt risiko for kontaminering av inventar og utstyr som følge av at man ikke tar av hanskene rett etter at urene oppgaver er utført. Dette fører til økt risiko for smittespredning. Riktig bruk av beskyttelsesutstyr, og da hansker spesielt, er derfor valgt som tema for markeringen av 5.mai 2021.

Alle ansatte har fått mail og studenter har fått informasjon på Mitt UIB med lenker til powerpointpresentasjon om hanskebruk i tannhelsetjenesten og lenker til filmer som Folkehelseinstituttet har laget. I tillegg arrangeres det eget webinar om håndhygiene i helsetjenester med en-til-en kontakt 6.mai. 

Vår renholdsleverandør Coor har også fått informasjon tilpasset renholdere, og deltar på denne måten sammen med resten av IKO.