Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

5 nye tannleger fra Kvalifiseringsprogrammet

Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel, Natalya Østrem, Hussein J.G. Yahya, Khalil Jeorj Aljaser (bakerst)

Kvalifiseringskandidater ferdige i 2021
Kvalifiseringskandidater ferdige i 2021
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold